W Chinach istnieją obozy pracy podobne do tych nazistowskich.

minimalna racja żywnościowa, tortury i praca od dnia do nocy, oraz fatalne warunki sanitarne. Tak wygląda rzeczywistość w więzieniach ciemiężonych przez Chińczyków mniejszości narodowych i etnicznych.