Transseksualny pedofil utożsamiający się z kobietą skazany za pedofilie

Kolejny reprezentant środowiska LPG