Idzie nowa fala kłamstw nt. Polski! Piszą o marszu ‚dziesiątek tysięcy…

neonazistów” i „gay-free zones”.
Czyżbyśmy byli w przededniu jakiejś większej, skoordynowanej akcji mającej na celu zohydzenie Polski na arenie międzynarodowej?