Co przewidziała Joanna Najfeld?

Program z lutego 2008, fragment 6:37 – 9:26