ANTIFA jako organizacja terrorystyczna

W USA w końcu powstała rezolucja uznająca ANTIFę jako organizację terrorystyczną…